Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

Mūsų Žingsniai - vedamieji

prieš 2008 m.              2009 metų vedamieji            Kiti pamąstymai

2008 m. sausio 06 13 20

27

vasario 03 10 17

24

                     kovo

02 09              
Šiuose puslapiuose rasite 2008 m. Mūsų Žingsnių kun. Gedimino Kijausko parašytus vedamuosius. Vedamieji kopijuoti iš Mūsų Žingsnių leidinėlių.
 

Turinys

Išminčių keliu…

Mylimasis sūnus
Kas parodys kelią? Link plačiųjų horizontų

Kai savo žvilgį keičiame...

Mūsų didysis skrydis

Vasario 16-toji

Šiluva - didelė Dievo dovana
Šviesos vaikai Gyventi

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė