Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

Mūsų Žingsniai - vedamieji

2009 metų vedamieji          2008 m. vedamieji            Kiti pamąstymai

2006 m. lap. 05                        

2007 m. lap. 18

lap. 25

gr. 09

gr. 16

gr. 23

gr. 30

       

Šiuose puslapiuose rasite kun. Gedimino Kijausko vedamuosius iš ankstestesnių Mūsų Žingsnių numerių. Vedamieji kopijuoti iš Mūsų Žingsnių leidinėlių.
 

Turinys

Geros širdies džiaugsmai Pasaulio negandų sūkuryje
Karalystė kryžiaus šešėlyje Kad turėtume vilties...

Vilties sparnais

Dangiškos šviesos artumoj
Šeimos židinyje...  

Kiti pamąstymai

Turinys

Pamąstymai apie maldą Pamąstymai apie komunikaciją
   
   
   
   
   

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė