Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

Mūsų Žingsniai - vedamieji

prieš 2008 m.                  2008 metų vedamieji          Kiti pamąstymai

2009m. sausis 10 d. 18 d. 25 d. Vasaris 1 d. 8 d. 15 d. 22 d.

Kovas

1 d. 8 d. 15 d.` 22 d. 29 d.
Balandis 5 d. 12 d. 19 d. 26 d. Gegužė 3 d. 10 d. 17 d. 24 d. 31 d.  

Šiuose puslapiuose rasite 2009 m. Mūsų Žingsnių kun. Gedimino Kijausko parašytus vedamuosius. Vedamieji įkelti iš Dievo Motinos parapijos tinklapio.
 

Turinys

Žydėjimo metas

Siekite meilės

Dėkingumo ir dalinimosi keliu

Kelyje į gėrį...
Visiems tapau viskuo Viltis neapgauna
Lietuva iš tolo Prisiartino Dievo karalystė
Jei Dievas už mus...  Širdis - ne turgavietė
Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio Atvira širdis
Triumfuojanti meilė Velykos – nauja kūrinija
Dieviško gailestingumo gausa Reikia tikinčiųjų atsivertimo
Aš – gerasis ganytojas Ar tikrai gyvename?
Žiemos šalčius peržengianti meilė Danguj ir Žemėj
Vienybės ir stiprybės versmė Vienybės ir stiprybės versmė
   

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė