Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmastymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

T
inklapis skiriamas tiems, kurie nori apmąstyti savo gyvenimo prasmę ir giliau susipažinti su Dievo meile ir Apvaizda kiekvienam iš mūsų.
            

Pamastymai apie komunikaciją
kun. Gediminas Kijauskas

 

...Gyvename amžiuje, kada stiprios komunikacijos priemones sudaro labai galingą jėgą. Tos jėgos mes kartais net nepastebime--ji tampa srove, nesančia mus kartu su savimi. Ir tas nešimas nėra indiferentiškas, jis nėra mums nesvarbus.

...Komunikacijos priemonės reikalauja, kad prie jų prisitaikytume. Ir tas prisitaikymas, jeigu mes nekreipiame į jį dėmesio, padaro mus keistais žmonėmis. Paimkime pavyzdžiui taip vadinamus "viešuosius balsavimus", kur yra apklausinėjamas tam tikras skaičius žmonių ir paskui iš to daromos išvados, kad štai kuo žmonės tiki, ką jie galvoja ir t.t. Pasižiūrėję į atsakymus ir į atsakiusiųjų skaičių, mes dažnai rikiuojame save arba su mažuma, arba su dauguma. Bet tie apklausinėjimai dažnai yra neobjektyvūs, patys klausimai labai sukti ir, giliau pastudijavus, ne visada galima sutikti su tuo, ką jie išreiškia.

...Visa eilė klausimų šiandien yra gyvybiniai svarbūs. Ypatingai šitų galingųjų komunikacijos priemonių dėka gali būti sudaryta bendroji nuomonė, kad štai kaip reikia galvoti, štai ką reikia daryti ir panašiai.

...Įdomu, kaip yra su šių laikų Kristaus išpažinėjais? Kristus mums sako: "Nesitaikykite prie pasaulio ir nebijokite". Išpažinti Kristų kartais mums reikia būti drąsiais žmonėmis. Žiūrim į pirmuosius krikščionis. Jiems ne kartą reikėjo pasirinkti: su Kristum ar prieš Jį. Reikėjo aukoti smilkalus burnoti prieš Dievą. Kai kurie pasirinko smilkalus. Kiti pasirinko Kristų.

...Kas gi aš esu?

...Kokiu keliu einu?

...Kieno pusėj noriu stovėti?

...Ar nenorime ir mes dažnai įtikti, nes taip yra lengviau? Sakome: Bet žmonės pasakys! Tad geriau suglausti ausis ir tylėti. Ką tikiu, tikėsiu, bet viešai tai jau neskelbsiu. Juk taip lengva sakyti: Aš mažas žmogus, tu­riu savo kampelį, noriu būti ramus.

...0 kažkur Kristus sako, kad negalime tylėti. Neužtenka svajoti apie debesyse gyvenantį visatos Tvėrėją. Jis šiandien yra mūsų tarpe -- mūsų seneliuose, kuriuos dažnai užmirštame, mūsų vargšuose, kiekvienam brolyje ir sesėje paverg­toje tėvynėje... Jis yra mūsų jaunime, kuris ieško tiesos ir gyvenimo prasmės. Jis yra visur, kur mes su Juo einame. Mums yra skirta nešti Jo meilę, tiesą ir gerumą.

Didžiosios komunikacijos amžiuje esame pašaukti būti Kristaus dvasios apaštalais.

 

Atsisiųskite šią byla Word formatu.
Atsisiųstike šią bylą .pdf formatu

Į pradinį puslapį                                                                 Į turinį

 

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė