Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23
2009/1/18

Tylos valandėlei

                                             Mintys po dienos darbų     

Ištrauka iš Kahlil Gibran poetinio rinkinio „Jėzus, Žmogaus Sūnus“
Apie Jėzų pasakoja Rumanas, graikų poetas, Jėzaus laikų žmogus

Jis buvo poetas. 

Jis matė, ko mūsų akys nemato, ir girdėjo, ko mūsų ausys negirdi.
Iš Jo širdies į šiaurę ir į pietus skrido dainuojantys paukščiai,
ir pašlaitės lauko gėlės nešė dangun Jo žingsnius.

Dažnai mačiau Jį pasilenkusį glostantį žolę.  Ir širdyje girdėjau Jį sakant:
„Maži žali augalėliai, jūs būsite su manimi mano karalystėje greičiau nei
besano ąžuolai ir Libano kedrai“.

Jis mylėjo grožį, mylėjo nedrąsius vaikų veidus, ir pietų krašto mirą ir smilkalus. Jis mėgo vaisius ir neatsisakė svetingai pasiūlyto vyno stiklo. Ir Jam buvo nesvarbu ar Jį vaišino turtuolis ar užeigoje sutiktas nepažįstamasis.

Ir kaip Jis mylėjo migdolų medžių žiedus!  Mačiau Jį laikantį žiedus savo
rankose ir atrodė, kad Jis norėtų savo meile apkabinti viso pasaulio medžius.

Jis mėgo jūrą ir dangų; ir pasakodavo apie perlus, kurie šviečia ne mūsų
žemės šviesa, ir žvaigždes, kurios spindi ne mūsų naktyse.

Jis pažino kalnus kaip ereliai juos pažįsta, ir ėjo per slėnius upelių ir šaltinių keliais.  Ir Jo tyloje buvo dykuma, ir Jo kalboje – darželių gėlės.

Taip, Jis buvo poetas, kurio širdis gyveno kituose soduose, ir dainas, kurias Jis mums dainavo girdėjo kitos ausys ir kiti žmonės, žmonės kitame krašte, kur gyvenimas ir laikas yra per amžius, kur šviečia amžina aušra.

Kažkada ir aš galvojau esąs poetas, bet kai stovėjau prieš Jį, supratau ką reiškia kai turi instrumentą tik su vieną stygą.  Nes Jo balse aidėjo perkūno juokas ir lietaus ašaros, ir girdėjosi džiaugsmingas medžių šakų šlamėjimas.

Tą dieną supratau, kad mano lyra turi tik vieną stygą ir mano balsas neaudžia nei vakardienos prisiminimų nei rytojaus vilties.
Todėl aš padėjau savo lyrą į šalį ir nutilau.

Bet kiekvieną vakarą, saulei leidžiantis, aš klausausi;
klausausi Poeto, visų poetų Poeto.

 ►▼◄

Mūsų Žingsniai, 2009 sausio 18 ________________________________________________________________________17

 

 

 

- © 2006
18022 Neff Rd. Cleveland, OH 44119    (216) 531-4263