Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23
2009/1/25

Tylos valandėlei

                                             Mintys po dienos darbų     

Ištrauka iš Kahlil Gibran poetinio rinkinio „Jėzus, Žmogaus Sūnus“
Apie Jėzų pasakoja Pietų Libano ganytojas, graikų poetas, Jėzaus laikų žmogus

Baigiantis vasarai šiuo keliu praėjo Jis ir trys kiti vyrai
Buvo vakaras ir Jis sustojo lauko pakraš
ty.

Aš grojau dūdele, o mano avys ganėsi aplink.
Kai Jis sustojo, aį atsistojau ir priėjau prie Jo.
Ir Jis manęs paklausė: Kur yra Elijaus kapas?

Jis čia, po šitais akmenimis, atsakiau Jam. Dar ir šiandien
kiekvienas praeivis atneša ir padeda ant jo kapo po akmenį.
Jis padėkojo ir nuėjo. Ir Jo draugai nuėjo su Juo.

Po trijų dienų Gamalielis, kuris taip pat ganė avis,
man pasakė, kad pro šalį buvo praėjęs pranšas iš Judėjos,
bet aš tuo netikėjau.
O vis tiek aš apie tą žmogų ilgai galvojau.

Atėjo pavasaris ir vieną dieną Jėzus vėl ejo lauku,
kur aš ganiau avis. Šį kartą Jis buvo vienas.
Tą dieną aš negrojau dūdele, nes viena mano avelė
buvo prapuolus ir man buvo labai liūdna.

Aš priėjau prie Jo, nes norėjau, kad Jis mane paguostų.
Jis gi pažiūrėjo į mane ir tarė:
Tu šiandien negroji dūdele ir tavo akys liūdnos.

O aš jam atsakiau: Viena mano avelė prapuolė. Aš jos visur
ieškojau, bet nesuradau, ir nebežinau, ką daryti.

Jis valandėlę patylėjo, tada nusišypsojo ir tarė:
– Palauk, aš surasiu tavo avelę.
Ir tai pasakęs, nuėjo ir dingo už kalnelio.

Netrukus Jis sugrįžo. Mano avelė ėjo kartu su Juo.
Ir kai Jis stovėjo prieš mane, avelė žiūrėjo kartu su manim į Jo veidą.
O aš džiaugiausi ir ją apkabinau.

Jis padėjo ranką man ant peties ir tarė:
– Nuo šios dienos tu mylėsi šitą avelę labiau už visas kitas
avis, nes ji buvo prapuolusi ir atsirado.

Aš vėl iš džiaugsmo apkabinau avelę, o ji glaudėsi prie manęs.
Aš tylėjau.

Kai pakėliau galvą ir norėjau Jam padėkoti,
Jo jau nebebuvo.
Mačiau Jį tolstantį lauko keliu, bet nedrįsau Jį sekti.

 ►▼◄

Mūsų Žingsniai, 2009 sausio 25 ________________________________________________________________________17

 

 

 

- © 2006
18022 Neff Rd. Cleveland, OH 44119    (216) 531-4263