Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji
Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23

Tinklapis skiriamas tiems, kurie nori apmąstyti savo gyvenimo prasmę ir giliau susipažinti su Dievo meile ir Apvaizda kiekvienam

l


Eikime J
ėzaus pėdomis

Jis prisikėlė!!!

Skambėki, Žodi! numeris #196 įkeltas 2016 m. liepos 9 d.

Atsisiųskite naujo rožinio aprašymą .pdf formatu.
Atsisiųskite naujo rožinio aprašymo PowerPoint pristatymą.
Atsisiųskite  Noveną į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną

Novena prasidėjo Vilniaus šv. Teresės (Aušros Vartų) parapijoj, 2015 m. kovo 8 d. bet manau, kad ją galima atlikti bet kuriuo 9 dienų laikotarpiu savo šeimoje, tarp draugų ar pavieniui.

Kunigo Gedimino Kijausko apmąstymai surinkti į knygą
"Į DIDŽIĄJĄ MEILĘ"
.
Lietuvoje galite pirkti knygą Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje. JAV per "Draugo" redakciją.

Mažų Žingsnelių Menas - malda Viešpačiui pagalbos kasdienybėje - PowerPoint pristatymas

Pristatymas "Ramybės dekalogas" - pasižiūrėkite ir pamąstykite.

Pristatymas "Protingos mintys" - pasižiūrėkite ir pamąstykite.

Mieli skaitytojai,
Nuo 1981 lapkričio 29 d. iki 2009 metų rudens, Clevelando lietuvių radijo Tėvynės Garsų programos apimtyje, veikė Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos redaguojama ir globojama Gyvenimo Varpų religinė radijo programa. Dabar šią programą, vardu Sekmadienio meditacija, jau antri metai sekmadieniais transliuoja Marijos radijas, Lietuvos laiku 6 v.v., rytinio JAV pakraščio laiku 11 v.r. Užsienyje programa girdima internetu: www.Marijosradijas.lt. Kviečiame pasiklausyti.
Nijolė

 

Kalėdų belaukiant - Advento apmąstymas - prisiuntė Rimas Minkūnas, pristatymas, keliaujantis internetu, autorius nežinomas.
Pristatymas: Tėve Mūsų - malda ir pamąstymas ją kalbant.

Geros širdies džiaugsmai - kun. Gedimino Kijausko vedamasis iš 
2006m. lapkri
čio 5 d. Mūsų Žingsnių
įkelta 2011 m. lapkričio 18 d.

Pamąstymai apie maldą - kun. Gedimino Kijausko
įkelta 2011 m. rugsėjo 26 d.

Pamąstymai apie komunikaciją - kun. Gedimino Kijausko
įkelta 2011 m. spalio 3 d.

Pristatymas: Ar blogis egzistuoja? pamąstymas apie Dievo būvimą.

Pristatymas: Apie atlaidumą prisiuntė Margarita Jurevičienė iš Klaipėdos

Pristatymas: Šv. Jono Pauliaus gyvenimas prisiuntė Zina Stanevičienė

Pristatymas: Dievo laiškeliai tau! prisiuntė Irena Ross

Lietuvos spaudoje radau straipsnį (www.jesuit.lt) apie kun. Gediminą Kijauską, S.J., ir noriu su Jumis tuo straipsniu pasidalinti.
Nijolė Kersnauskaitė

Drugelis ir gėlė - pristatymą prisiuntė Laima Macijevskaitė

Kun. Kijausko šventė

Skambėki, Žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
(Dabar galima atsisiųsti Word arba .pdf dokumentą - nuorodas rasite turinyje)

Tylos valandėlei - Nijolės Kersnauskaitės vertimai ir surinkti straipsneliai iš Mūsų Žingsnių puslapių. Juos dabar galite rasti šiame tinklapyje.

Rožinis - galite pasiimti PowerPoint pristatymą arba .pdf bylą. Visos keturios dalys: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės su paveikslais kiekvienam slėpiniui.

Bažnyčia Šventoje Žemėje
labai nuostabios nuotraukos
Šią nuorodą atsiuntė Rimas Minkūnas

"Kryžiaus kelias - spalvavimo knygutė jauniesiems."

Skambėki, Žodi! internetinis leidinėlis ir tinklapis skiriami visiems, kurie nori apmąstyti savo gyvenimo prasmę ir giliau susipažinti su Dievo meile ir Apvaizda kiekvienam.

Sutelk mus, Viešpatie! ir Kristaus Žiburėliai internetiniai leidinėliai skiriami jaunimui ir vaikučiams, kurie mokosi gyventi pagal Dievo įsakymus.

Skyreliai Skaitytojai rašo ir Skaitytojai klausia taikomi Jums, mieli skaitytojai. Rašykite, klauskite, diskutuokite religinėmis ir gyvenimiškomis temomis. Kreipkitės į mus skyrelyje yra instrukcijos, kaip tai padaryti.


ž

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė