Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

Interneto religinis leidinėlis Lietuvos ir pasaulio jaunimui – Nr. 2

 ***

KAIP DAROME MORALIAI TEISINGUS SPRENDIMUS

(Tęsinys iš praeito numerio)

            Gyvenime mes nuolat vienu ar kitu būdu bendrausime su žmonėmis.  Kartais mes įsijungiame į organizacijas, chorus, ansamblius ar šiaip įvairias grupes.  Bet kur mes bebūtume, visur iš mūsų laukiama tam tikro elgesio, tam tikro prisitaikymo prie ten veikiančių taisyklių.  Kai ten ateinam, žmonės mano, kad mes žinom tas taisykles ir priimtą tvarką.  Ar tikrai taip yra?

            Kai ilgiau gyvename kokioje nors vietoje ar draugaujame su tais pačiais draugais, atrodo, kad viskas vyksta savaime.  Gal mes ir neatkreipiame į tai dėmesio, bet ir tokiais atvejais ten yra veikiančios taisyklės.   Mums yra smagu, kai turime draugų, kuriais galime pasitikėti ir kuriuos gerai pažįstame.  Taisyklės ir elgesio normos sukuria pasitikėjimą.

            Bet kai patenkame į naują aplinką, naują mokyklą, naują miestą ir bandome susirasti naujus draugus, greitai suprantame vieną svarbų dalyką.  Kad galėtume į naują būrį įsijungti, turime priimti skirtingas taisykles.  Tokiais atvejais mes labai džiaugiamės, jeigu atsiranda vienas naujas draugas, kuris padeda su viskuo susipažinti, padeda įsijungti ir būti priimtam.  Tai mums atsitiks per visą mūsų gyvenimą.  Mes nuolat sutinkame naujus žmones, naujas situacijas, naujus iššūkius, kai einam į mokyklą, žaidimų aikštę, bažnyčią ir pan.

            Kai į mūsų gyvenimą pradeda ateiti tiek naujovių – naujų žmonių, naujų aplinkų, naujų situacijų, mums gali pasidaryti neaišku, kokių gyvenimo taisyklių mes turime laikytis.

            Tą neaiškumą išspręsti bus labai lengva, kai žinosime vieną paslaptį: yra viena pagrindinė taisyklė, kurios mes turime visada laikytis, nesvarbu kur mes bebūtume ir ką bedarytume.

            Daugelis iš mūsų šios taisyklės išmokstame iš savo tėvų, iš savo religijos ir įvairių ideologinių jaunimo organizacijų.  Ir tą taisyklę išsakome šiais žodžiais: „...visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra Įstatymas ir Pranašai“.  Mes tai žinome kaip Auksinę taisyklę.

Kaip veikia Auksinė taisyklė?

Pasvarstykime, kaip mes galime ją pritaikyti savo gyvenime.

1.  Tėveliai tau duoda $3.00 nusipirkti mokykloje priešpiečius.  Ar išleidi tuos pinigus valgiui ar kam kitam?  Jeigu tau svarbu būti sąžiningu ir pasitikėjimo vertu, tu pirksi priešpiečius.  Jeigu nori pinigus išleisti kam kitam, pirma turi atsiklausti savo tėvlių.

2.  Nori eiti į kiną, bet prie bilietų stovi ilga eilė.  Ar atsistoji eilės gale, ar bandai užlįsti kitiems už akių ir prisišlieti prie arčiau eilėje stovinčio draugo?  Jeigu tau tikrai svarbu elgtis teisingai, tu lauksi savo eilės.  Visi, kurie stovi eilėje, yra teisingi vienas kitam.

3. Jaunimas bando suorganizuoti žaidimą ir dar trūksta vieno žaidėjo.  Vienas draugas, kuris galėtų žaisti, yra namie ir lauke grėbia lapus.  Ar palauksi, kol jis pabaigs, ar nueisi ir padėsi jam pabaigti darbą, kad galėtų ir jis žaisti?  Jeigu tau yra svarbu padėti kitiems, tu jam padėsi.

            Tai tik keli pavyzdžiai, kaip kiekvieną dieną mes turime daug galimybių įgyvendinti tam tikrus mūsų elgesio standartus.  Kiekviena galimybė reikalauja apsisprendimo.  Ir nors mes turime šiek tiek laisvės darydami sprendimus, visur ir visada yra taisyklės, kuriomis mes privalome vadovautis.  Jeigu tokių taisyklų nebūtų ir visi darytume ką tik norime, gyvenime pasidarytų didelė betvarkė.

            Pavyzdžiui, turbūt visi esame girdėję apie krepšinio komandą, kuri niekad nelaimėjo nei vieno žaidimo, nors jie turėjo patį geriausią žaidėją visoje lygoje.  Šis vienas žaidėjas darė viską – pats vienas surinko visus taškus.  Kiti žaidėjai prie žaidimo visai neprisidėjo.  Bet vieną dieną jiems nusibodo būti nuolatiniais pralaimėtojais ir jie nutarė daryti viską kitaip: vietoj pasitikėję vieno žaidėjo sugebėjimais ir viską palikę jam vienam, jie pradėjo visi žaisti.  Po kurio laiko visi pasidarė geresni žaidėjai ir visai komandai sekėsi daug geriau.

            Seniai yra žinoma, kad bendradarbiavimas su kitais yra labai naudingas.   Visi žinome, kad jeigu galėtume visi kartu sutartinai dirbti, gyvenimas būtų geresnis.

Pasiruoškime daryti teisingus sprendimus

            Kaip galime pasiruošti vadovautis taisyklėmis ir daryti teisingus sprendimus?  Nebus lengva, bet yra įmanoma.

1.  Pasiruošk ir susirink informaciją.  Gera atsiminti du žodžius: „Žiūrėk“ ir „Klausyk“.  Jeigu tau draugas siūlo ką nors daryti ir tu nemanai, kad tai yra labai gerai, sustok ir paklausk savęs:  „Ar sulaužysiu taisykles, pažeisiu įstatymus, ar ką nors įskaudinsiu, jei darysiu, ką jis siūlo?“  Ką aš atsieksiu taip darydamas?   Ar ką nors gero, ar blogo?  Ir kai pats sau galėsi į šiuos klausimus nuoširdžiai atsakyti, galėsi daryti sprendimą.

2. Stiprink save dvasiniai.  Čia kalbame apie pajėgumą ir norą daryti tai, kas yra teisinga ir gera, nesvarbu, kokios būtų pasėkos.  Vidinė disciplina ir stipri valia čia labai svarbios savybės. ypatingai, kai esi kviečiamas daryti tai, kas yra bloga ir tu tai gerai žinai.  Tokią stiprią valią ir vidinę discipliną mes išsiugdome, kai ją sąmoningai ir nuolat praktikuojame.

3. Įsipareigok daryti tai, kas yra gera ir teisinga Auksinė taisyklė yra tavo kelrodė.  Kada pradėsi ją sekti priklausys tik nuo tavęs.  Kai pilnai suprasi, ką ji reiškia, galėsi sąmoningai nutarti, kad nuo dabar bus toks tavo gyvenimo kelias.

Ko reikia, kad galėtume daryti moraliai teisingus sprendimus?   

            Pirma, reikia žinoti, kad sąžiningumas, teisingumas, pagarba kitiems ir Auksinė taisyklė yra labai svarbios vertybės.

            Antra, reikia suprasti, kad mūsų kasdieniniam gyvenime bus atvejų, kai mes būsime gundomi daryti tai, kas yra moraliai neteisinga.  Bet jeigu esame pakankamai gerai informuoti, turime užtenkamai vidinės disciplinos, nuolat stipriname savo valią ir esame pasiryžę daryti teisingus sprendimus, viskas bus gerai.

Parengė Nijolė Kersnauskaitė
Pasinaudota: „Youth
’s Frontier – Making Ethical Decisions”, Boy Scouts of America
           

„Nieko nėra liūdnesnio už vergą, bučiuojantį savo grandines, ir už žmogų, pasiliekantį blogų įpročių nelaisvėje.  Tas, kuris nėra savęs paties šeimininkas, nėra laisvas.“

 ♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2009 balandžio 16___________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė