Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

 Interneto religinis leidinėlis Lietuvos ir pasaulio jaunimui – Nr. 4

 ***

KAIP DAROME MORALIAI TEISINGUS SPRENDIMUS

(Tęsinys iš praeito numerio)

            Per kelis numerius aptarėme būdus ir pavyzdžius, kaip galime daryti moraliai teisingus sprendimus.  Dabar reikėtų konkrečiai pažiūrėti į problemas, kurias jūs savo gyvenime sutinkate ar dar sutiksite.  Spręsdami šias problemas, prisiminkite šias mintis apie moraliai teisingus sprendimus:

 1. Visada galima rinktis vieną iš kelių galimų sprendimų;

 2. Turėtumėt būti pajėgūs pasirinkti teigiamus sprendimus ir atmesti tuos, kurie yra nepriimtini;

 3. Moraliai teisingi sprendimai remiasi tuo, ką mes privalome daryti.

PIRMOJI PROBLEMA

            Draugas siūlio šeštadienį iškrėsti pokštą ir įsilaužti į mokyklą.  „Jei neisi,“ sako jis, „nebūsi mano draugas“.

            Ką jam atsakysi?

            1.  Pakartok:     „Tu nori, kad aš įsilaužčiau į mokyklą?“

            2.  Pagalvok:

 • Ar pažeisiu įstatymą?

 • Ar neprarasiu kitų pasitikėjimo ir pagarbos?

 • Ar aš šitaip visada elgiuosi?  Jeigu ne, tai kaip toks įsilaužimas derinasi su mano įprastu elgesiu?

            3.  Pasvarstyk abi puses:

 • Geroji pusė:     

  • Būsiu su savo draugu.

 • Blogoji pusė:   

  • Mane gali suareštuoti;

  • Mokykla gali mane suspenduoti;

  • Mano šeima bus labai nelaiminga.

            4.  Pasakyk „Ne“:

 • Pasiūlyk kokį nors kitą žaidimą ar pramogą, ir jeigu draugas nenusileidžia, palik jį ir eik namo.

ANTROJI PROBLEMA

            Atėjęs į sporto salę randi kelis draugus.  Jie vienas kitam duoda kažkokias tabletes.  Pasiūlo vieną ir tau.  Kai tu abejoji, vienas iš jų ir sako: „O, pabandyk, visi jas ryja“.

            Ką dabar darysi?

            1.  Pakartok:    

 • „Tu nori, kad aš vartočiau narkotikus.“

            2.  Pagalvok:

 • Ar nusižengsiu įstatymui?

 • Ar prarasiu kitų pagarbą ir pasitikėjimą?

 • Ar tai derinasi su tuo, ką aš turėčiau daryti?

            3.  Pasvarstyk abi puses:

 • Geroji pusė:     

  • Parodysiu draugams, kad galiu paimti tabletę.

  • Mano draugai bus patenkinti ir aš būsiu vienas iš jų.

 • Blogoji pusė:   

  • Narkotikai gali pakenkti mano sveikatai.

  • Mano šeima bus nelaiminga.

  • Mokykla gali mane suspenduoti.

     4.  Daryk sprendimą:

 • Daryk sprendimą. 

  • Kodėl neparodyti savo draugams, kad žinai kas esi ir brangini savo sveikatą. 

  • Tavo draugai tave bando. 

  • Tikras draugas, kuriam rūpi tavo gerovė, niekad taip nedarytų.

 5.   Pasakyk „Ne“ ir eik namo.

TREČIOJI PROBLEMA

            Tavo tėvai dirba ir tu jiems pažadėjai ketvirtą valandą popiet sugrįžti namo.  Bet pasibaigus pamokoms, žaidi su draugais krepšinį ir namo grįžti tik 5:30 val. popiet.  Tėvai, kurie namo grįžta 6:00 val. vakare, paklausia, ar grįžai kaip buvai žadėjęs?

            Ką sakysi savo tėvams?

1.  Pakartok:     „Norit žinot, ar grįžau namo ketvirtą valandą.“

2.  Pagalvok:    

 • Ar prarasiu savo tėvų pasitikėjimą, jeigu pasakysiu tiesą?

 • Ar turėsiu jų pasitikėjimą, jeigu meluosiu?

 • Ar mano atsakymas bus toks, koks turėtų būti?

3.  Pasvarstyk abi puses:

 • Geroji pusė:     

  • Jei sakysiu tiesą, neprarasiu savigarbos.

 • Blogoji pusė:   

  • Jei sakysiu tiesą, galiu būti nubaustas.

  • Jei meluosiu, mano tėvai gali vėliau sužinoti tiesą ir tada būsiu nubaustas.

  • Jei meluosiu dabar, galiu pradėti meluoti ir toliau, ir tada prarasiu savigarbą.

4.  Daryk sprendimą:

 • Žinai, kad neklausei tėvų ir savo pažado netesėjai.  Kas yra svarbiau, mokytis būti sąžiningu, kad kiti galėtų tavimi pasitikėti, ar bandyti išsisukti iš bausmės?

5.      Sakyk tiesą, kad tavo tėvai ir toliau galėtų tavimi pasitikėti.

                                                                           (Bus daugiau)              

Parengė Nijolė Kersnauskaitė
Pasinaudota: „Youth's  Frontier – Making Ethical Decisions“, Boy Scouts of America

►▼◄

Kai pražysta gėlės

Bruno Ferrero

               Sode tarp medžių, krūmų, gėlių ir kvepiančių lysvių augo ąžuolas ir rožė.  Ąžuolas buvo didingas medis, plačios jo šakos tarsi karūna valdingai kilo virš kuklios sodo augmenijos.

            Rožė tebuvo stiebelis su keliais žaliais lapais ir daugybe aštrių, tamsių dyglių.  Ji atrodė leisgyvė, regis, tuoj tuoj nuvys.  Vešlusis galiūnas džiaugėsi ją žemindamas: „Tu tik jausminga dygi šakelė“.

            Pakilus vėjui didysis medis mokėjo taip virpinti savo nesuskaičiuojamą lapiją, kad išgaudavo garsus, kerintį negirdėtą šnaresį ir grakščius sąskambius.  Ąžuolas tuo didžiavosi.

            „Aš esu orkestras – garsiai skelbė. – Užlieju dangaus skliautą nuostabiausiomis simfonijomis.  Ne taip, kaip šis sudžiūvęs stagaras, kuris nieko negali padaryti!  Kokia nauda iš rožės?“

            Drovi ir įbauginta rožė tylėjo.  Tačiau atėjus gegužei ji pražydo.  Visas sodas pratrūko ilgais, nuoširdžiais, karštais plojimais.

            Daugelis žmonių jaučia poreikį apsimesti esą kitokie, atrodyti stipresni, nei yra iš tikrųjų.  Nori būti tas, kas nėra.

            O gėlės paprasčiausiai ima ir pažysta.

 ♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2009 balandžio 23___________________________________________________________

 

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė