Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Sutelk mus, Viešpatie!

 Interneto religinis leidinėlis Lietuvos ir pasaulio jaunimui – Nr. 5

 ***

KAIP DAROME MORALIAI TEISINGUS SPRENDIMUS

(Tęsinys iš praeito numerio)

            Per kelis numerius aptarėme būdus ir pavyzdžius, kaip galime daryti moraliai teisingus sprendimus ir praeitame numeryje svarstėme tris problemas ir aptarėme būdus, kaip galima jas teisingai išspręsti.

            Pagalvok dar apie vieną kokią nors problemą, kurią turėjai tu, o gal ją turėjo tavo draugas.  Paimk popierio lapą ir įrašyk jame tą problemą.  Tada parašyk atsakymus į visus penkis klausimus, kuriuos klausėme, kai svarstėme pirmąsias tris problemas, būtent:

Problema (aprašyk):  ________________
Pakartok: Tu nori, kad... ________________
Pamąstyk ________________     

Pasvarstyk abi puses:

 
  Geroji pusė ________________
  Blogoji pusė ________________
  Ką darysi ________________

            Kai pabandysi daryti sprendimus, vadovaudamasis šia sistema, pakalbėk apie ją su saavo tėvais: draugais ar vadovais.  Galbūt pamatysi, kad ir tu, ir suaugusieji neturi atsakymo visoms problemoms, bet tai yra natūralu.  Kartais pasaulis mus visus sumaišo.  Štai kodėl yra taip svarbu kalbėti apie problemas su tėvais ir šeimos nariais, kunigais, mokytojais ir vadovais.  Visi kartu galime rasti atsakymą ir teisingą sprendimą.

KAI SUSIDURIAME SU SPECIALIA PROBLEMA

            Lojalumas.  Gal tai skamba labai paprastai, bet iš tikrųjų lojalumo klausimas gali sukelti daug problemų.  Gal galėtume tai pavadinti „aš negaliu daugiau su tavim draugauti“ problema.

            Tavo draugas parduotuvėje apsivagia ir tu apie tai žinai.  Kadangi jis yra tavo draugas, tu nori būti jam lojalus.  Tačiau tu taip pat žinai, kad jis blogai pasielgė.  Ką daryti?  Štai kaip reikia į šį reikalą žiūrėti:

  1. Noriu būti ištikimas sau ir vertybėms, kurias aš išpažįstu.

  2. Noriu būti lojalus savo draugui.

  3. Kai mano draugas padaro ką nors blogo, aš turiu prašyti jo daugiau taip nedaryti, nes tai kenkia mūsų draugystei.

  4. Jeigu jis ir toliau vagia, tada turiu jam sakyti, kad „aš negaliu daugiau su tavim draugauti“. 

            Kartais mes nutylime blogą savo draugo elgesį ir nieko apie tai nesakome nei savo tėvams nei vyresniesiems, pasiteisindami, kad tai mūsų draugas ir todėl mes norime būti jam lojalūs.  Viena yra pačiam pasakyti draugui, kad jis negerai daro ir turėtų daugiau to nedaryti, bet yra daug sunkiau jį „apskųsti“.  Mes nenorime būti nelojalūs savo draugams.

            Tačiau kartais mes turime tokie būti, kad apsaugotume savo draugus nuo didesnių nelaimių.  Pranešdami apie įvykusią problemą vyresniesiems mes galime savo draugui padėti.  Gal ir atrodo nelojalu, bet iš tikrųjų tai nėra nelojalumas.  Draugui reikia pagalbos ir tik vyresnieji gali jam padėti.

MORALUS IR TEISINGAS GYVENIMAS

           Visi svajojame, koks bus mūsų  gyvenimas kai  užaugsime.  Vieni gali  sakyti, kad  tikisi  uždirbti  daug pinigų.  Kiti galvoja, kad nors geras uždarbis ir yra svarbus, tačiau reikia savo darbą mėgti.  Nesvarbu, kas būsime tarnautojai, astronautai, daktarai, advokatai, inžinieriai, mokytojai, menininkai, policininkai, amatininkai ir t.t., kiekvienas darbas, kiekviena profesija gali suteikti mums daug asmeninio pasitenkinimo ar nusivylimo.  Pasitenkinimas priklausys nuo mūsų sugebėjimų, pasiruošimo, interesų ir nusiteikimo.

            Galbūt svajojate sukurti šeimą, surasti savo gyvenimo draugą-draugę, auginti ir auklėti savo vaikus.  Gal norėsite būti naudingi ir savo bendruomenėje, dirbti su jaunimu, aktyviai dalyvauti savo bažnyčios gyvenime.

            Galimybių yra begalės ir jos visos rodo, kad gyvenimas gali būti tikrai įdomus, pilnas nuotykių ir pasitenkinimo.  Viskas priklauso nuo mūsų pačių.  Tik turime niekados nepamiršti, kad privalome būti dori žmonės ir todėl privalome daryti moraliai teisingus sprendimus.  Suaugusiam žmogui jie yra lygiai taip svarbūs kaip ir jaunimui.  Prisiminkime juos.

         Sąžiningumas.  Pradėk nuo savęs ir būk pavyzdžiu kitiems.  Kiekvienas privalome tai daryti, kad mūsų bendruomenė galėtų daryti pažangą.

         Teisingumas.  Išmokime su kitais dirbti ir bendrauti taip, kad visiems būtų gera.

          Pagarba kitiems.  Gerbkime kitus ir jų nuosavybę.  Visi turime teises ir atsakomybes.

MORALAUS GYVENIMO GAIRĖS

            Jau dabar galime pradėti šias gaires sekti.  Jos padės mums dvasiniai augti ir stiprėti bei tesėti įsipareigojime visada daryti moraliai teisingus sprendimus.

  1. Saugok savo sveikatą ir nenaudok svaigalų ir narkotikų.  Stenkis, kad tavo protas visada būtų šviesus ir ieškok dvasinių patarimų.
  2. Išmok kalbėtis ir dalintis su savo šeimos nariais.
  3. Aktyviai dalyvauk savo parapijos gyvenime, kad pasisavintum dvasinio gyvenimo vertybes.
  4. Ieškok draugų tarp žmonių, kurie išpažįsta dvasines ir moralines vertybes.
  5. Ieškok draugų su kuriais smagu dalyvauti programose ir užsiėmimuose, ir kurie nesiūlo tau įvairių pagundų.
  6. Tarnauk savo artimui ir padėk visiems daryti moraliai teisingus sprendimus.

Ir kai kartais suabejosi, prisimink Auksinę taisyklę: „Ko norite, kad jums darytų, ir jūs patys jiems darykite“.                                                                                                                                            (Pabaiga)

Parengė Nijolė Kersnauskaitė
Pasinaudota: „Youth's  Frontier – Making Ethical Decisions“, Boy Scouts of America

►▼◄

ATRADIMAS

Nijolė Jankutė

Žilvičio žalios šakos dega 
Vandens atošvaistų liepsnom
Einu artyn basa kaip Mozė –
Ar tu čia, Viešpatie, esi?
Ir kaip nesudega tas medis, Mano širdis tave parodė
Apkritęs žiežirbom karštom! Vandens ir oro spindyse...

 ♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie – 2009 gegužės 5d._________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė