Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Jaunųjų pavasariai

            Pavasarį gamta nuostabiai atgimsta.  Viskas sužaliuoja.  Pasipila gėlių žiedai.  Be sustojimo girdime paukščių čiulbėjimą.   Ir mes visi jaučiamės lyg ir atgimę.  Norime kartu su gamta džiaugtis nauju gyvenimu, žaisti ir gėrėtis atbundančiu grožiu.  Taip, pavasaris skelbia jaunystę.  Koks nuostabus Viešpaties pasaulis!

            Ateiname pas jus su nauju leidinėliu, skiriamu vyresniam jaunimui.  Jis pavadintas „Sutelk mus, Viešpatie“.  Jaunųjų amžiuje šiandien begaliniai daug įvairovės.  Jų gyvenimą pripildo nauji atradimai: kompiuteriai, mobilai (cellular phones), visokiausi elektroniniai žaidimai, muzikos įvairovė... Ir draugai, draugai... Ar turime laiko sustoti ir susimąstyti?  Savęs paklausti: kas aš esu?  Kur aš einu?  Kodėl aš čia esu?  Laikas labai brangus: ką aš su juo darau?  Man kasdien vis darosi aiškiau, jog gyvenime visko sutiksiu.  Tikriausiai ir didelių iššūkių, bandymų.  Iš kur man ateis stiprybė, dvasinės galios ir sunkiausiuose bandymuose nepasimesti, išeiti laimėtoju?  Tikėjimas man sako, kad aš ne vienas šioje kelionėje: Viešpats su manim!  Jis atneša naują šviesą, naują gyvenimą. 

            Ar surasiu laiko pabūti su Viešpačiu?  Kiek aš jį pažįstu?  Ar jis neturėtų tapti mano gyvenimo geriausiu draugu?  Tai atsitiks tik pamažu.  Todėl mes ir norime pas jus ateiti, vyresnysis jaunime, su šiuo leidinėliu: „Sutelk mus, Viešpatie“.  Norime, kad šio leidinėlio dėka jūs galėtumėte truputį sustoti, susitelkti, pabūti kartu su Viešpačiu, atverti jam savo širdį, dalintis su juo savo jaunystės džiaugsmu, viltimis, planais, siekimais.  Taip, atsinešti pas jį ir savo liūdesį, nusivylimus, skausmą, bandymus... Pilnai atverti jam savo širdį.  Į visą savo gyvenimą pažvelgti jo akimis.  Jame rasti stiprybės ateities žygiams. 

            Pradėdami šią naują programą mūsų jauniesiems, eisime internetiniu keliu.  Nijolė Kersnauskaitė pasiima didžiausią naštą: ji sutelks medžiagą ir kas savaitė jums atsiųs.  Lauksime ir jūsų atsiliepimo.  Jums visiems viltingų Velykų švenčių!

            Gediminas Kijauskas, sj

♦♦♦

Sutelk mus, Viešpatie, 2009 balandžio 6   _________________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė