Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

Skambėki, žodi! - Apmąstymai iš Vilniaus
Tinklapis pradėtas 2009.12.23
 

Birželio mėnesį atšventėme
gerb. kun. Gedimino Kijausko
50-tąjį kunigystės jubiliejų
!
Sveikiname ir linkime Jam gausios Dievo palaimos, sveikatos ir ištvermės.

Algirdo Muliolio nuotraukos

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė