Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji


Tylos valandėlei

Šiuose puslapiuose rasite Nijolės Kersnauskaitės religinių straipsnių vertimus ir surinktus lietuviškus religinius skaitinius kuriuos skaitydavome Mūsų Žingsnių numeriuose.

Turinys

Karalių ryšulėlių paslapty

„Jėzus, Žmogaus Sūnus“

„Šaltiniai“ - I Apie Jėzų pasakoja Rumanas, graikų poetas
Nebijok nei pakydimų nei vingiavimų Apie Jėzų pasakoja Pietų Libano ganytojas
Lincolno portretas Apie Jėzų pasakoja Zachiejus
Lietuvos labui Apie Jėzų pasakoja Lukas
Šv. Kazimieras – mūsų tautos bandymuose Apie Jėzų pasakoja Pilypas
„Šaltiniai“ - II Apie Jėzų pasakoja žmogus iš Libano
Parapija – lietuvybės tvirtovė Apie Jėzų pasakojo filosofas
Kiekvieną sekmadienį švenčiame Velykas Apie Jėzų pasakoja viena iš Marijų 
Tikroji ramybė Apie Jėzų pasakoja Asafas Tyro oratorius
Šv. Germano pamokos Apie Jėzų pasakoja PetrasI
Šv. Jonas Damaskietis Apie Jėzų pasakoja Petras,  II
Maldos einant į kovą Apie Jėzų pasakoja Barabas
Kelionė vėjo sparnais Apie Jėzų pasakoja Simonas Kirenietis
Lietuvos Madonų globoj  

♦♦♦

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė