Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 2

 

***

PALAIMA IR TAIKA

            Vėlų sekmadienio vakarą, Jėzaus draugai susirinko viename kambaryje.  Jie dar vis bijojo, todėl užrakino kambario duris.  Staiga, jų tarpe stovėjo Jėzus!

            „Ramybė jums“, - tarė Jėzus.  „Taip kaip Tėvas siuntė mane, taip aš jus siunčiu“.

            Jėzaus draugai pašoko iš džiaugsmo.  Tai pasakęs, Jėzus kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią“.

            Vieno Jėzaus draugo, vardu Tomas, nebuvo kambaryje.  Tomas nenorėjo tikėti, kad Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų.

            Po savaitės, kai Tomas buvo kartu su visais, Jėzus vėl atėjo pas juos.

            „Tomai“, - tarė Jėzus, „ateik ir paliesk mane.  Aš noriu, kad tu tikėtum“.  Tomui buvo gėda.  Jis puolė ant kelių ir pasakė: „Jėzau, aš tikiu.  Tu esi mano Viešpats ir mano Dievas“.

            „Gerai“, - atsakė jam Jėzus.  „Džiaugiuosi, kad tu tiki.  Bet tu tiki, nes mane pamatei.  Palaiminti yra tie, kurie niekad manęs nematė, bet mane tiki“.   
(Pagal Joną 20:19-31)

☼☼☼

 

MALDELĖ

Mano Dievuli,

      tikiu ir dėkoju už pasaulį, kurį tu sukūrei,
              ir už žmones, kurie manim rūpinasi.
      Tikiu ir dėkoju už žmones, kurie mane padrąsina,
        
     ir man atleidžia kai ką nors negerai padarau,
      Tikiu, Dievuli,
              Kristaus prisikėlimą ir buvimą kartu su mumis,
      Tikiu ir už viską dėkoju,
              Tikiu.

☼☼☼

                                   

DAUG ŽMONIŲ TIKI JĖZŲ

Šie žmonės padeda man tikėti Jėzų – surašykit jų vardus:

Mano krikšto tėvai:       ____________________________________

Mano mokytojai:          __________________________________

Mano suaugę draugai:   ___________________________________

Mokyklos draugai:        _________________________________

Mano šeima ir giminės: ___________________________

☼☼☼☼☼

MALDELĖ

                        .     Dievuli, parodyk man savo meilę,
                                                Kai aš gražiai su kitais kalbu,
                              Dievuli, parodyk man savo meilę,
                                                Kai aš atlieku visus man skirtus darbelius,
                              Dievuli, parodyk man savo meilę,
                                                Kai aš dalinuosi savo mintimis su kitais,
                              Dievuli, parodyk man savo meilę,
                                                Kai aš gražiai žaidžiu su savo draugais,
                              Dievuli, parodyk man savo meilę,
                                                Ir mokyk mane mylėti tave.

☼☼☼☼☼

Kristaus Žiburėliai  2009 balandžio 16   ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė