Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!
Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 5

☼☼☼ 

VYNMEDIS  IR  ŠAKELĖS                       

            Kai Jėzus buvo kartu su savo draugais, jie buvo stiprūs ir ištikimi.  Bet Jėzus žinojo, kad Jis greitai juos paliks ir eis į namus pas savo Tėvą.  Jėzus norėjo, kad jie ir toliau liktų stiprūs ir ištikimi, todėl Jis jiems papasakojo šį pasakojimą.

            „Aš esu didelis ir stiprus vynmedis.  Dievas, kaip tas ūkininkas, prižiūri savo vynmedį.  Jūs, mano draugai, esate to vynmedžio šakelės.  Jūs žinote, kad jeigu šakelė nėra tvirtai priaugusi prie vynmedžio, ji neišaugins vynuogių.

            Panašiai yra ir su jumis.  Jūs turite būti arti manęs, jeigu norite augti ir nešti vaisių.

            Jei būsite kartu su manim, ir gyvensite manyje, jūs būsite stiprūs.  Iš tiesų, jei jūs gyvensite manyje, visa, ko prašysite Dievą, bus jums suteikta.  Dievas jums tai padarys, nes gyvendami manyje jūs Jį garbinate ir aukštinate.  Taigi, mano draugai, būkite stiprios šakelės ir stipriai laikykitės vynmedžio.“                           (Pagal Joną  15:1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►▼◄

SVARBIOS MALDOS

Kryžiaus ženklas

 Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.  Amen.

Malda už mirusius

Malda prieš valgį

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie

Palaimink Viešpatie mus ir šias dovanas,

ir amžinoji šviesa tegu jiems šviečia (3 k.)

kurias valgysime iš Tavo malonės,

Tegu ilsisi ramybėje.  Amen.

per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

 

 

Lietuvių pasveikinimas.

Malda po valgio

Garbė Jėzui Kristui.   Per amžius, Amen!Padėk, Dieve!           Ačiū!
Su Dievu!

Ačiū Tau, visagalis Dieve, už tas dovanas, kurias valgėme iš Tavo malonės, per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

►▼◄ 

Šį sekmadienį, gegužės 10 dieną, švenčiame Motinos Dieną. Visi pasveikinkime savo Mamytes, joms už jų meilę padėkokime. Gražiausia dovana joms yra jūsų meilė, o savo meilę galime parodyti kai Mamytės ir Tėvelio klausome ir gerus darbelius kasdieną darome.

Taip pat šį sekmadienį, gegužės 10 dieną, 10 val ryte Dievo Motinos šventovėje lietuviai berniukai ir mergaitės eis Pirmosios Komunijos. Paprašykite tėvelių, kad visi atvažiuotumėt bažnyčion – bus labai gražu ir visi kartu galėsim atšvęsti Motinos Dieną  ir vaikučių labai gražią šventę – Pirmąją Komuniją.

☼☼☼ 

Kristaus Žiburėliai  2009 gegužės 5  ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė