Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 6

☼☼☼ 

DIDŽIAUSIA  MEILĖ

          Jėzus kalbėjo savo draugams:

          „Taip kaip Dievas jus myli, taip aš jus myliu.  Jeigu jūs norite gyventi mano meilėje, darykite, ką Dievas sako.  Aš jums visa tai sakau, nes noriu, kad jūs būtumėte laimingi.  Aš jums dar daugiau pasakysiu.  Mano draugai, mylėkite vienas kitą.  Mylėkite vienas kitą taip, kaip aš jus mylėjau.

          „Didžiausia meilė, kuria jūs galite mylėti, yra už savo draugus numirti.  Ir jūs esate mano draugai.  Aš jus išsirinkau, kad būtumėte mano draugai.  Aš noriu, kad jūs būtumėte stiprūs ir atliktute didžius darbus.  Aš noriu, kad jūs padėtumėte visiems tapti mano draugais.  Štai kodėl aš sakau jums, kad jūs turite mylėti vienas kitą“.                       (Pagal Joną  15:9-17)

►▼◄

SVARBIOS MALDOS

Kryžiaus ženklas

 Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.  Amen.

Apaštalų išpažinimas

Tikiu Dievą Tėvą, Visagalį dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusiųjų, įžengė į dangų, sėdi dešinėje Dievo Tėvo Visagalio; iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.  Tikiu Šventąją Dvasią, šventą visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.  Amen.

 

Trejybės pagarbinimas

Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.  Amen. 

►▼◄

Kristaus Žiburėliai  2009 gegužės 12  ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė