Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 7


JĖZUS MELDŽIASI UŽ SAVO DRAUGUS

          Jėzus pakėlė akie į dangų ir meldėsi:

          „Šventasis Tėve, globok mano draugus.  Aš juos globojau, bet dabar rengiuosi grįžti pas Tave.  Todėl Tave prašau, kad juos globotum.

          „Papasakojau savo draugams apie Tave.  Dalinausi su jais Tavo Gerąja Naujiena.  Bet dar daug žmonių pasaulyje apie Tave ir Tavo Gerąją Naujieną nežino, ir nenori žinoti.  Jie net neapkenčia mano draugų, kurie nori jiems apie Tave papasakoti.  Todėl globok mano draugus, o mano Tėve, nes aš juos siunčiu į pasaulį, taip kaip Tu mane siuntei.“

  (Pagal Joną  17:11-19)

 

SVARBIOS MALDOS

Kryžiaus ženklas

 Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.  Amen.

Malda už mirusius

Malda prieš valgį

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie

Palaimink Viešpatie mus ir šias dovanas,

ir amžinoji šviesa tegu jiems šviečia (3 k.)

kurias valgysime iš Tavo malonės,

Tegu ilsisi ramybėje.  Amen.

per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

 

 

Lietuvių pasveikinimas.

Malda po valgio

Garbė Jėzui Kristui.   Per amžius, Amen!Padėk, Dieve!           Ačiū!
Su Dievu!

Ačiū Tau, visagalis Dieve, už tas dovanas, kurias valgėme iš Tavo malonės, per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

☼☼☼ 

Kristaus Žiburėliai  2009 gegužės 12  ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė