Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Jaunųjų pavasariai

            Pavasarį gamta nuostabiai atgimsta.  Viskas sužaliuoja.  Pasipila gėlių žiedai.  Be sustojimo girdime paukščių čiulbėjimą.   Ir mes visi jaučiamės lyg ir atgimę.  Norime kartu su gamta džiaugtis nauju gyvenimu, žaisti ir gėrėtis atbundančiu grožiu.  Taip, pavasaris skelbia jaunystę.  Koks nuostabus Viešpaties pasaulis!

            Ateiname pas jus su nauju leidinėliu  – „Kristaus Žiburėliai“ skiriamu jauniausiems.  Jame rasite skaitinių, vaizdelių, susikaupimo maldų.  Būsite kviečiami keliauti.  Mes visi mėgstame nuotykių keliones.  Jose daug išmokstame.  Ir mes tada kaip atgimstanti pavasarį gamta augame, atrandame Viešpatį, tampame jo draugais.  Pamažu jį vis pilniau pažįstame, su juo suartėjame.  Dingsta baimė iš mūsų gyvenimo.  Mes nebesame vieniši.  Džiaugsmas pripildo mūsų širdis.  Mes norime su savo draugais ir visais dalintis tuo džiaugsmu – norime nešti jo šviesą.  Taip, norime pasidaryti „Kristaus Žiburėliais“.

            Pradėdami šią naują programą mūsų jauniesiems, eisime internetiniu keliu.  Nijolė Kersnauskaitė pasiima didžiausią naštą: ji sutelks medžiagą ir kas savaitė jums atsiųs.  Lauksime ir jūsų atsiliepimo.  Jums visiems viltingų Velykų švenčių!

            Gediminas Kijauskas, sj

♦♦♦

Kristaus Žiburėliai, 2009 balandžio 6   __________________________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė