Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis vaikučiams – Nr. 1

Kryžiaus kelias - spalvavimo knygutė jauniesiems
.pdf byla spausdinimui                         PowerPoint byla

Štai visos Kryžiaus kelio stotys. Ar gali jas įvardinti?

 

☼☼☼ 

Kristaus Žiburėliai  2010 vasario 26 d. ___________________________________________________________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė