Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui

____________________________________    ___________________________________

Kristaus Žiburėliai!

Interneto religinis leidinėlis lietuvių mažiesiems išeivijoje – Nr. 22

Dievas – visatos Kūrėjas

         Mes matome Dievo žodžio knygą – Šventąjį Raštą.   Ši knyga ne tokia kaip kitos knygos.  Joje Dievas po truputį atskleidžia žmonėms, ką Jis daro ir kas Jis yra.  Jis taip pat atskleidžia žmonėms, kas jie yra ir kaip Jis juos myli.

           Skaitydami ir klausydamiesi Dievo žodžio, mes sužinome, kaip Dievas leido save pažinti praeityje ir kaip Jis apsireiškia šiandien.  Galime pažinti Jo „charakterį“: kas Jam patinka, kas teikia džiaugsmą ir kt., ir kaip mes galime atsiliepti į Jo meilę.  Prieš atversdami Šventąjį Raštą, visada pasimelskime, kad geriau jį pažintume.  Galime net uždegti žvakelę – ženklą šviesos, kurią Dievas nori įlieti į kiekvieno mūsų širdį.

           Šiandien Dievo žodžio knygoje susitiksime su žmogumi, vardu Sirachas.  Jis, kaip ir mes, tikrai troško pažinti ir mylėti Dievą.  Jis daug ieškojo, skaitė Dievo žodį.  Jis sužinojo savo tautos, kurią Dievas išsirinko ir mylėjo, istoriją.  Jis suprato, kaip Dievas apsireiškia kiekvienam žmogui asmeniškai.  Bėgant metams, jis tapo dideliu Dievo draugu – išminčiumi.

           Jis netgi atidarė Dievo mokyklą, į kurią visi galėjo ateiti klausti patarimų, kad geriau pažintų ir labiau mylėtų Dievą.

           Ar norite sužinoti, kokį pirmąjį patarimą jis davė visiems savo miestelio vaikams ir suaugusiems?

           Paruoškime savo širdį.  Klausykimės Dievo žodžio.

           Tai pirmas dalykas, kurio Dievas prašo iš žmogaus: atverti savo kūno, o ypač savo širdies ausis.  Pirmoji malda, kurios Dievas išmoko savo tautą, yra ši:

           Klausykis, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats.  (Įst 6, 4).

           Ši Dievo duota malda buvo tokia graži ir tokia svarbi, kad žmonės ją saugojo kaip didžiausią lobį.  Jie visuomet mokė jos savo vaikus.  Jie kasdien ją giedodavo, netgi keletą kartų per dieną.  Mes taip pat ją turėtume išmokti, nes ji atveria širdį Dievo dovanai!

           Paskui Sirachas pasakoja apie visus nuostabius Dievo darbus, kuriuos pažino.  Galbūt mes dar visko nesuprantame, bet tikrai prisiminkime vieną ar du dalykus, ir papasakokime, ką įsiminėme:

Nūn prisiminsiu Viešpaties darbus ir apsakysiu, ką esu matęs.
Žodžiu Viešpaties darbai atsirado.  Saulė pasirodo ir tekėdama
skelbia, koks nuostabus yra Viešpaties kūrinys.  Mėnulis žymi
metų laikų kaitą...  Dangaus grožis ir puikybė yra žvaigždės...

           Kuo žavisi Sirachas?  Saule, mėnuliu, žvaigždėmis...

           Atverdami akis, ir mes, kaip Sirachas, galime matyti nuostabius Dievo sukurtus kūrinius.  Kai kuriuos jau žinome, o su kitais dar susipažinsime.  Visą gyvenimą jų rasime vis naujų...  Taip žvelgdami į pasaulį, geriau suvoksime, kas yra Dievas, kuris vienas gali padaryti tokių nuostabių darbų žmonėms.  Ir ką galime Dievui pasakyti?

AČIŪ!

Panaudota literatūra:
„Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ – Anne Marie Le Bourhis – kun. Benoit Caulle

►▼◄

Bičiulystė su Jėzumi 

Popiežiaus Benedikto XVI ir vaikų pokalbis apie
Pirmąją Šventąją Komuniją

           Vieną saulėtą popietę būrys vaikų nuvyko į Romą aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.  Susirinko šimtai su savo tėveliais ir giminėmis.

           Jie visi susirinko aikštėje priešais Šv. Petro baziliką.  Šiemet jie visi priėmė Pirmąją Komuniją.  To atšvęsti atvyko pas Šventąjį Tėvą, kuris dabar seka šv. Petro pėdomis.

           Buvo labai graži diena!  Kartu su vaikais praleisti dieną popiežius Benediktas XVI atvyko apsirengęs baltais drabužiais, kuriuos dėvi kasdien.  Jie kartu pasimeldė ir pagiedojo.  O po to visi pasikalbėjo.  Vaikai Šventajam Tėvui uždavė klausimų.

           Andrėja paklausė:

         Šventasis Tėve, mums sakė, kad Jėzus yra Eucharistijoje.  Bet kaip tai gali būti?  Aš Jo nematau!

           Šventasis Tėvas jai atsakė: Taip, mes Jo nematome, bet juk mes nematome daugelio dalykų, kurie egzistuoja ir yra svarbūs...  Tarkime, nematome elektros srovės, bet žinome, kad ji yra – matome veikiantį mikrofoną ir šviesas.  Todėl, nors ir nematome labai svarbių dalykų, kurie palaiko gyvybę ir pasaulį, matome ir jaučiame, kaip jie veikia.  Tai tinka ir elektrai – elektros srovės nematome, bet matome šviesą.

           Taip yra ir su Prisikėlusiu Jėzumi – savo akimis Jo nematome, bet pastebime, kad ten, kur yra Jėzus, žmonės keičiasi, tampa geresni...

           Dėl to, nors ir nematome Viešpaties, pastebime, kaip Jis veikia, ir suprantame, kad Jis yra.  Ir, kaip minėjau, būtent nematomi dalykai yra patys giliausi ir svarbiausi.  Taigi eikime pasitikti šio nematomo, bet galingo Viešpaties, kuris padeda mums augti ir būti geresniais.

(Bus daugiau)

Taip atsakė Šventasis Tėvas.
O ką pasakysi tu Jėzui, kai kalbėsi savo
kasdienes maldeles?

 

Panaudota literatūra:
„Bičiulystė su Jėzumi“ -  Amy
Welborn
Katalikų Pasaulio leidinys, 2010

►▼◄

Kristaus Žiburėliai, 2011 sausio 23 d._____________________

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kun. Gediminas Kijauskas, S.J. – Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV. Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė