Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji

_______________________ ____________________

  Turinys

Nuo 2014 m. sausio 4 d. iki gruodžio 29 d.

Išminčių keliu...  Išminčių pagarbinimas
Apie Kristų pasakoja Rumanas, graikų poetas Didžioji dovana
Kai nebežinai, į kurį šventąjį kreiptis... 100 maldų nemokantiems melstis
Mes numirtume be poetų Kokiu keliu eisime?
Ar tu meldiesi? pal. Elžbietos malda
Parodyk man kelią Palaiminimų šviesoje
Pirmoji maldos pamoka Šaltiniai
Vasario 16-toji Vilniaus popierėlis
Laiškas Lietuvai Visada melstis ir nepaliauti
Iš ko mus pažins? Liturgija: pradedantiemsiems ir žinovams
Ateik ir pabūk kartu Veikla ir malda
Šeši keliai pas Dievą-Tikėjimo kelias Augalėlis
Žmogaus paskirtis Šeši keliai pas Dievą-Nepriklausomybės kelias
Nešti savo kryžių Kryžiaus kelias I ir II stotis
Kristaus išminties gelmės Šeši keliai pas Dievą - Netikėjimo kelias
Kryžiaus kelias III stotis Susitikimas prie šulinio
Šeši keliai pas Dievą-Sugrįžimo kelias Kryžiaus kelias VI stotis
Amžino atsinaujinimo keliu Kryžiaus kelias VII - XIV stotys
Laisvės ir meilės keliu Šeši keliai pas Dievą - Tyrinėjimo kelias
Jėzus – Žmogaus Sūnus - Apie Kristų pasakoja Pilypas, Jo laikų žmogus... Jėzus – Žmogaus Sūnus - Apie Kristų pasakoja Simonas Kirenietis, Jo laikų žmogus...
Besikartojanti atpirkimo drama Pakeliui į Golgotą...
Prisikėlusio Kristaus artumas Velykos
Dieviško gailestingumo gausa Skelbkite Evangeliją
Jonas XXIII ir Jonas Paulius II – Kodėl jie šventi Jėzus – Žmogaus Sūnus - Apie Kristų pasakoja Simonas Kirėnietis, jo laikų žmogus...
Kaip užsitikrinsime ateitį? Jonas Paulius II mums kartoja – „nebijokite!“
Sugrįžkime į Galilėją, kur viskas prasidėjo Velykų sekvencija
Jėzus – Žmogaus Sūnus“ - Apie Kristų pasakoja Piloto žmona... Šeima
Šeši keliai pas Dievą - Sumaišties kelias Malda
Jėzus - Žmogaus Sūnus - Apie Kristų pasakoja Petras, jo laikų žmogus Malda nesukuria pasaulio
Danguj ir žemėj Imk savo kryžių
Ištrauka iš Nobelio premijos laureatės Maya Angelou knygos  

♦♦♦

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kunGediminas Kijauskas, S.J– Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė