Pradžia Nuorodos Skambėki, žodi! Vaikams Jaunimui Mūsų Žingsnių vedamieji
Į pradinį puslapį Mūsų gyvenimas - Įvadas
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19
Dvasinis problemų sprendimas  #22 Sūnus palaidūnas #20  #21 Lietuvos Madonų globoj #23
2009, 2010 ir 2011  apmąstymų turinys    2012 apmastymų turinys 2013 apmąstymų turinys
2014 apmąstymų turinys 2015 apmąstymų turinys  
Apmąstymai  iš Vilniaus 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
"Word" dokumentas 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
.pdf dokumentas 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Apmąstymai  iš Vilniaus 189 190 191 192 193 194 195 196              
"Word" dokumentas 189 190 191 192 193 194  195  196               
.pdf dokumentas 189 190 191 192 193 194  195  196               

_______________________ ____________________

  Turinys

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

Amžinybė kasdienybėje Šaltiniai
Kalėdų gimimas Meilės civilizacija
Kristaus krikštas Paliesti Dievo veidą
Sausio 13-toji – diena, skirta švęsti laisvę Kristau, aš noriu pakalbėt su tavim
Mūsų susitikimai: Aš ir Tu Užtvaros
Padėk man tikėti, kad galiu pradėti viską iš naujo Gyva krikščioniškoji dvasia
Dievas kalba.  Ar girdi? Statybiniai Evangelijos akmenys
Spinduliuojanti kūryba aplinkoj Penki atsakomybės stulpai
Sekti paskui Kristų Jėzaus asmuo
Meilė – įkaitus lig sprogimo Lincolno portretas
Linksmo davėjo odisėja Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas
Pranašas Susitaikymas – išsipildymo ilgesys
Kietaširdiškumo ar meilės kelias?  Apie Kristų pasakoja Asafas
Dievo žiburiai Dievo valios priėmimas
Apie Kristų pasakoja Zachiejus – jo laikų žmogus Dievo paveikslas 
Kryžiaus kelias miške Iš meilės žmogui
Kristaus kančia Jėzaus žvilgsnis
Apie Kristų pasakoja Simonas Kirenietis Velykos – nauja kūrinija
Velykos Apie Kristų pasakoja filosofas, jo laikų žmogus...
Dieviško gailestingumo gausa Gailestingumo Motina
Gailestingumo valanda Gailestingumo šventė
Dievo Gailestingumo vainikėlis Pranašas
Meilės keliu Draugauti su Dievu - Klausytis
Ar girdžiu savo vidinį balsą? Tu esi erelis
Pavasario žydinčioj šventėj Draugauti su Dievu - Tylėti
Kur susiliečia dangus ir žemė Amžinojoj meilės kūryboj
Švenčiame viltį, kuri yra varomoji jėga Motinos diena
Mano sieloj šiandien šventė Sekminės...
Švč. Trejybės šventėje... Sugrįžkime į gyvenimo pavasarį
Prekeivis Langas į amžinybę
Pro užsklęstas duris Gera valia
Amžinai gyva Lietuva Šalis, kurion su ašara grįžtu
Jungti žemę su dangum  Ačiū. Daugiau nėra ką sakyti...
 Esu ne sau Kalinys savajame lobyne
Dvi tarnystės

Mes turėtume būti linksmi ir laimingi

Pilnutinės ateities viltis Tikroji religija – Gera Širdis
Tebūna šviesa  

♦♦♦

„Skambėki, žodi!“, "Sutelk mus, Viešpatie!" ir "Kristaus Žiburėliai" - Interneto religinės minties leidinėliai.
 Redaguoja: kunGediminas Kijauskas, S.J– Vilnius, Lietuva  ir  Nijolė Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio JAV.  Tinklapio administratorė: Amanda Muliolienė